Saka 180 -sahasta uusi malli

Olemme kehittäneet saka 180 -sahasta uuden mallin, jonka ensiesittely tapahtui Verkosto 2017 –messuilla. Patenttihakemuksen jätimme PRH:lle juuri ennen messuja. Uudessa mallissa on laippaan kiinnitettyjä tukia, joiden ansiosta vaakasahauksessa risukko ei pääse pakenemaan sahaavan ketjun ulottumattomiin. Tämä mahdollistaa siis vaikkapa linjan alustan raivauksen samalla kertaa vieruspuiden karsinnan kanssa. Tukia voidaan asiakkaan halutessa asentaa laippaan molemmille sivuille, koska eivät tuet estä pystysahausta vaan joissakin tilanteissa voivat jopa auttaa siinäkin. Uusi malli on vielä testausvaiheessa.